Váš nákupný košík je prázdny.

Ako objednať

Stručný popis nakupovania v našom internetovom obchode.

Nákup je jednoduchý a pozostáva zo siedmich základných krokov.


Stručný popis

1.       Vyberte požadovaný tovar

2.       Vyplňte objednávku pre zvolený typ výrobku

3.       Vložte do nákupného košíka

4.       Pokračujte ďalej v nákupe ďalšieho tovaru alebo pristúpte k pokladni

  Vyplňte doručovacie a kontaktné údaje a zaškrtnite súhlas s obchodnými podmienkami

5.       Vyberte a vyplňte spôsob doručenia

6.       Skontrolujte objednávku a Vaše kontaktné a doručovacie údaje a potvrďte

7.       Objednávku ste práve dokončili a potvrdenie o jej prijatí Vám práve bolo odoslané na e-mail

 

Podrobný popis

1.       Kliknutím na záložku ESHOP sa dostanete na stránku „Ponuka produktov“ kde je uvedený  

  sortiment výrobkov.

 

2.       Vyberte požadovaný produkt a potvrďte tlačidlom „POKRAČOVAŤ“

  Po tomto kroku sa Vám zobrazí OBJEDNÁVKA s názvom príslušného výrobku, fotodokumentáciou a podrobným popisom.

 

  a.)    ROZMERY PRODUKTU: zamerané rozmery  podľa záložky „AKO ZAMERAŤ“  zadajte do zobrazených políčok
         šírka a výška.

  b.)    VÝBER FARBY A OVLÁDANIA: v políčku zvoľte farbu tkaniny podľa VZORKOVNÍKA“ -  uveďte Vami vybranú
         a do vedľajšej kolónky uveďte požadovaný údaj - podľa výberu.

  c.)     Zadaním všetkých vyššie uvedených údajov sa zobrazí  rekapitulácia Vami navolených parametrov  spolu s výpočtom
         ceny za výrobok. Tabuľka slúži kvôli kontrole údajov a tiež pre informáciu o cene.

  d.)    Pokračujte v nákupe kliknutím na ikonu „Vložiť do košíka“.

 

3.       NÁKUPNÝ KOŠÍK

  Obsahom Vášho košíka je  položka s údajmi, ktoré ste zadali  v objednávke,

  pričom prvotná kalkulácia je vždy prepočítavaná na 1 kus.

  V prípade, ak potrebujete zmeniť počet kusov v položke, môžete to spraviť

  prepísaním čísla v políčku „množstvo“.

  Následným klikom na „Aktualizovať nákupný košík“ program prepočíta cenu podľa aktuálnej zadanej hodnoty.

  Pokiaľ si želáte ďalej nakupovať a vložiť do košíka ďalšie výrobky, jednoducho kliknite na nápis „Pokračovať v nákupe“.

  Dostanete sa opäť na stránku PONUKA PRODUKTOV a postupujete opakovaným spôsobom.

  Nákup v košíku dôkladne prekontrolujte po položkách a pristúpte k pokladni klikom na „Pokladňa“.

 

 

4.       POKLADŇA

 

  V sekcii pokladňa je zobrazený Váš nákup a formulár pre vyplnenie Vašich fakturačných dodacích a kontaktných údajov.

  Po vyplnení formulára prejdite k obchodným podmienkam a po súhlase zaškrtnite rámček

  „Súhlasím s obchodnými podmienkami“.

  Následne pokračujte tlačidlom „Pokračovať na ďalší krok“.

 

5.       DORUČENIE

 

  Vyberte  a označte z ponúkaného výberu vyhovujúci spôsob doručenia zásielky a pokračujte ďalej
  tlačidlom „Pokračovať na ďalší krok“.

 

6.       REKAPITULÁCIA OBJEDNÁVKY

 

  Na tejto stránke je zobrazená Vaša objednávka spolu s celkovou cenou a Vaše fakturačné, doručovacie a kontaktné údaje.

  V tomto bode dôkladne prekontrolujte správnosť všetkých uvedených údajov.

  Pokračujte posledným krokom „ Objednávka s platbou“.

 

7.       OBJEDNÁVKA BOLA DOKONČENÁ

  Objednávku ste práve dokončili a potvrdenie o jej prijatí Vám práve bolo odoslané na e-mail.